Hoe we bouwgrond prijzen berekenen?

De verkoopprijs van je grond enkel van gemiddelde bouwgrond prijzen per vierkante meter in de buurt laten afhangen? Beter niet! Er zijn veel meer factoren die de waarde van bouwgrond beïnvloeden. Erkendschatterexpert.be lijst enkele prijsbepalende criteria op die ook meespelen bij een professionele bouwgrond schatting.

Gemiddelde bouwgrond prijzen in Vlaanderen

Natuurlijk spelen de gemiddelde prijzen voor bouwgrond een rol om de venale waarde van bouwgrond te bepalen. Ook professionele schatters houden rekening met dergelijke mediaanprijzen. Onder meer de gemiddelde vastgoedprijzen en de residentiële vastgoedprijsindex die Statbel jaarlijks publiceert, zijn handige indicatoren.

Alleen houden professionele bouwgrond schatters ook rekening met verschillende andere factoren om te bepalen hoeveel bouwgrond waard is voor particuliere kopers en projectontwikkelaars.

Enkele bepalende criteria voor bouwgrond prijzen

Natuurlijk is de locatie van je bouwgrond erg belangrijk voor kandidaat-kopers. Of je bouwgrond in Vlaanderen, Brussel of Wallonië ligt, maar ook de nabijheid van snelwegen, openbaar vervoer, scholen, enz… bevorderen de interesse en de prijs.

Kandidaat-kopers betalen doorgaans meer voor een vergunde en bouwrijpe bouwgrond dan voor een naakte bouwgrond zonder vergunningen. Je weet nooit of je de gewenste bouwvergunningen effectief verkrijgt en hoe lang het vergunningsproces precies duurt.

De overheid bepaalt wat je op een grond mag bouwen en welke activiteiten toegelaten of verboden zijn. Onder meer het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), de Plannen van Aanleg (BPA) en lokale bestemmingsplannen bepalen hoe de toekomst van jouw grond eruitziet.

Valt jouw perceel onder landbouwgrond, industriegrond of residentiële bouwgrond en zijn er beperkende subcategorieën (bv. woongebied met recreatief karakter) van toepassing? Hoe situeert jouw grond zich in de ruimtelijke structuurplannen voor openbare ruimte? Bij een professionele bouwgrond schatting komen dergelijke kernvragen uitgebreid aan bod.

Welk type bebouwing toegestaan is op je grond? Mag je enkel vrijstaande woningen bouwen of is een appartementsgebouw ook toegelaten? Professionele projectontwikkelaars zijn zeker geïnteresseerd in deze toegelaten densiteit. Het aantal toegelaten bouwlagen en aantal wooneenheden per hectare zijn doorslaggevend voor de potentiële winstmarge van het hele bouwproject.

Elk perceel is uniek en elk detail telt bij het bepalen van bouwgrond prijzen. De ligging, vorm, omvang en oriëntatie van de grond hebben allemaal invloed op de uiteindelijke bouwgrond waarde.

  • Kopers verkiezen brede percelen boven smalle of diepe percelen. Hoe breder het perceel, hoe meer mogelijkheden er zijn qua gevelbreedte en qua bereikbaarheid van bovengrondse parkeerplaatsen of aansluitingen op nutsvoorzieningen.
  • Bij residentiële bouwgronden is de oriëntatie van het perceel zeker belangrijk. Ideaal zijn zuidgeoriënteerde tuinen met maximaal genot van de zonuren en percelen met optimale dak oriëntatie voor maximaal rendement uit zonnepanelen.
  • Door de toenemende vraag naar betaalbare bouwgronden, stijgen kleinere kavels sneller en sterker in waarde dan grotere stukken grond. Grote percelen blijven wél interessant voor projectontwikkelaars mits de grond verkavelbaar is in kleinere percelen.

In het ideale scenario verkoop je een gezonde en niet-vervuilde grond met positief bodemattest. Is er toch aanwezigheid van openbare nutsleidingen in je grond (en eventuele beperkingen voor bijvoorbeeld graafwerken), historische vervuiling of een ondergrondse stookolietank dan worden deze nadelen in de venale bouwgrond prijzen verrekend.

Kan de koper onmiddellijk over de bouwgrond beschikken en deze direct bebouwen of is er nog uitsluitsel nodig over bezwarend beslag, voorkooprecht of erfdienstbaarheden zoals een recht van overweg?

Welke funderingen nodig zijn om een stabiele constructie te verzekeren, hangt af van het bodemtype (bv. zand, leem, kleigrond, …) en de draagkracht van de grond. En hoe zit het met de bebossing? Moeten er nog bomen geveld worden, zijn daar al vergunningen voor en hoeveel bomen moet de nieuwe eigenaar nadien herplanten?

Jouw bouwgrond laten schatten?

Een professionele bouwgrond schatting houdt rekening met heel wat factoren. Hoe zeker ben jij dat je jouw bouwgrond aan de juiste prijs verkoopt?